Y Kansanedustajat ovat luottamustehtävissä. Käsittämätöntä on ollut istuvan hallituksen suoranainen ylimielisyys ja näennäinen yhteistyö eri tahojen kanssa koko kansaa koskevissa isoissa päätöksissä.  Arkipäivää tuntuu olevan heikommassa asemassa olevien yli puhuminen ja syyn heikosta tilanteesta lähtökohtaisesti jokaiselle yksilölle itselleen vierittäminen. Eihän mitään eduskuntaa, yhdessä tekemisen ja…

Hyvinvointipalveluiden järjestäminen on ollut laaja ja erityinen kokonaisuus pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa. Se ei ole vain kuluja järjestettävistä palveluista veronmaksajille vaan niin paljon enemmän. Taustalla on ollut se periaate, että jokaisen hyvinvoinnista huolehtimalla myös yhteiskunta menestyy. Kansalaisilta kerättävien veroilla saadaan hyvinvointia lisääviä ja ylläpitäviä palveluita. Suurin osa…

On laajalti monia mahdollisuuksia luoda uutta ja ympäristön kannalta kestävää elämäntapaa. Energian eri tuotantotavat ja sen varastoinnin kehittäminen ovat keskeisessä roolissa maapallon lämpenemisen pysäyttämiseksi. Samoin myös kuluttamamme hyödykkeet. Molemmat ovat korvattavissa kestävästi, työmme, toimeentulomme ja ennen kaikkea maapallon tulevaisuus turvaten. Meistä jokainen voi miettiä ja…

Tulo- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet liian pitkään maassamme. On otettava toinen suunta. Köyhyyteen puuttuminen ei voi olla vain löperöjä vaalipuheita. Tähän ja sen moninaisiin seurauksiin ei voida myöskään puuttua vain palkkaamalla lisää elämäntaidon valmentajia ja rankaisemalla esim. aktiivimallin kaltaisilla temputtajaleikkureilla. Köyhät ihmiset tarvitsevat yksinkertaisesti lisää…

Viimeaikainen, erityisesti oikeiston esiin nostama keskustelu normien purkamisesta tai julkisen sektorin rajusta supistamisesta on huolestuttanut. Varsinkin näin, koska julkisen talouden koosta puhuttaessa on käytetty osin harhaan johtavia suhdelukuja. Itsestäänselvyytenä pidän sitä, että normien tai hallinnon järkevöittäminen on kansanedustajien ja byrokraattien normaalia työtä, eikä vaalityön ohjelmanumero.…

Talouskuripolitiikka (austerity) on ollut absoluuttinen totuus ja käytössä laajalti Euroopassa viime vuosikymmenellä alkaneesta talouskriisistä selviämiseksi. Näkyvin ansio tähän mennessä on ollut työttömyyden, eriarvoisuuden ja yleisen pahoinvoinnin lisääntyminen läpi maanosan. Käytännössä suurimman vastuun harjoitetusta politiikasta ovat kantaneet heikoimmassa asemassa olevat eri maiden kansalaiset.

Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta teki päätöksen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotosta kokouksessaan 16.9. seuraavanlaisella päätöstekstillä: ”1.varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön vähitellen 1.8.2015 alkaen, 2.lautakunta tekee päätökset tapauskohtaisesti palvelun tuottamisesta palvelusetelillä ja palveluseteliyrittäjän hyväksymisestä.” Virkamiesvalmistelussa vuoden 2015 budjetissa on kustannusvaikutusta palvelusetelin käyttöönotosta kirjattu 400 000 euroa. Henkilökohtaisesti ymmärsin valmisteluteksteistä…

Eriarvoisuus syntyy ihan itsestään, mutta sen ehkäisy vaatii jatkuvia ponnisteluja. Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta teki 16.9.2014 kokouksessa päätöksen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotosta. Henkilökohtaisesti jätin tästä päätöksestä eriävän mielipiteen, koska mielestäni meidän tulee kaikin tavoin välttää päätöksiä, jotka lisäävät eriarvoistavaa kehitystä ja kaventavat vaikutusmahdollisuuksiamme omiin asioihimme…

Lasten ja nuorten lautakuntaan tulee ensi tiistaina 20.5. ja seuraavan kerran kesäkuussa, odotetusti paljon keskustelua ja palautetta synnyttänyt suunnitelma Hämeenlinnan keskusta-alueen varhaiskasvatuksen kuin kouluverkon uudistamiseksi. Haluan omalta osaltani ko. lautakunnan jäsenenä ja valtuutettuna tuoda subjektiivista omaa näkemystäni tilanteeseen näin blogin muodossa. Eri näkemysten välinen keskustelu…

Kehittyminen niin ihmisenä kuin organisaationa on luonnon laki, suunta voi tilanteesta riippuen toki vaihdella. Ammatillisesti toimivassa organisaatiossa voitaisiin puhua tietoisesta kehittämisestä, jonka olisi suotavaa olla yleisesti hyväksi todettujen toimintamallien mukaista ja haluttuun visioon tähtäävää. Ammattimaisessa kehittämisessä olennaista on suunnitella ja perustaa jatkokehittäminen aiemman tapahtuneen riittävän…

Maassamme on palkansaajien tuloverotusta laskettu vuodesta 1995 keskimäärin n. 7 prosentilla. Samoin kokonaisveroaste on tällä hetkellä alempi kuin vuonna 1995. Väliin mahtuu useita vuosia kokonaisveroasteen laskua. Kuntien tarvetta nostaa tuloveroprosenttien nostoa ei tässä valossa pidä yhtään ihmetellä tai pelästyä. Parasta tosin olisi, kun riittävästä verotuksesta…

Vasemmistoliitto valmistelee parhaillaan avoimena kansalaistyönä toteutettavaa ja konsulttivapaata visiota punavihreästä hyvinvointivaltiosta. Se on tarkoitus hyväksyä ensi kesän puoluekokouksessa Tampereella. Tässä omaa oheistuotantoani kyseisen asiakirjan valmistelutyöhön liittyen.

Huomenna se sitten koittaa, vuoden ja koko valtuustokauden ensimmäinen valtuuston kokous. Asialistalla tärkeimpinä ovat nimitykset eri luottamustehtäviin. Tärkeästä asiasta on kysymys, koska eri luottamustoimissa käsitellään asioita, joilla on iso yhteisvaikutus niin koko kaupungin kehityksen suuntaan kuin yksittäisten ihmisten arkeenkin.