Kuntavaaliteemat, tärkeitä muutenkin kuin vain vaaleissa

Kuntavaalit tuli ja meni, mutta kuntavaaliteemat on koko ajan käytössä kunnallisessa päätöksenteossa.

💗 Kestävästi kehittyvän, välittävän ja viihtyisän Hämeenlinnan puolesta.💗

Olen yrittänyt tähän kerätä keskeisiä tärkeitä asioita sekä linjoja, joita pidän tärkeänä kaupunkilaisten hyvässä arjessa ja siitä kumpuavassa Hämeenlinnan menestyksellisessä tulevaisuudessa.

Edellisissä vaaleissa kuin työssä valtuutettuna olen pitänyt esillä kestävän kehityksen teemaa, ja on erittäin tärkeää huomioida jatkossakin kaikki sen osa-alueet kaikessa tekemisessä ja päätöksenteossa. Kestävän kehityksen tavoitteet tarkemmin täältä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Valtuustokauden aikana on hyvä kuulla ja kuunnella niihin liittyen myös kaupunkilaisia suoraan, sekä hyödyntää olemassa olevia palautekanavia nykyistä paremmin. Aktiivinen vuoropuhelu eri tahojen kanssa koko valtuustokauden aikana on tärkeää.

Haluan, että hyvinvointivaltio ja sen suurimmaksi osaksi kunnissa tuotetut palvelut säilyvät seuraavillekin sukupolville, mieluummin paremmassa kunnossa kuin nyt.

 • Päätöksenteko ja palveluprosessit tulee saada selkeiksi, sekä samalla kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja kaupungin kestävää taloutta tukeviksi. (Hukat pois.)

Peruspalveluiden riittävät resurssit ovat terve säästötoimi.

 • Resursseja tarvitaan lisää perustyöhön, säästöä saadaan, kun kalliiden korjaavien palveluiden tarve kääntyy laskuun ja henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista tuetaan.

Lapsiystävällisessä Hämeenlinnassa huomioidaan lasten ja heidän perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi ja keinot kaupungin päätöksillä tukea sitä.

 • Lasten ja nuorten palveluihin lisää tarvittavaa henkilöstöä, avustajia, ohjaajia, kuraattojeja, psykologeja. Lisää aikuisia ja kasvurauhaa.
 • Kaikille lapsille ja nuorille tulee olla oikeus ja aito mahdollisuus itselle mieleiseen harrastukseen.
 • Lähipalveluissa on puolustettavaa jatkossakin. Palveluverkossa riittää kunnostettavaa sekä ylläpidettävää, jota ei sovi unohtaa.
 • Lastensuojelun painopiste pitää saada matalankynnyksen tukeen. Sitä on ensisijaisesti yllä mainittujen peruspalveluiden riittävä resurssointi perheitä kunnioittaen. Lastensuojelussa huostaanotto on aina huonoin vaihtoehto.
 • Terveydenhuoltoon lisää vakansseja, sinne missä jonoja on.
 • Ikäihmisille ja erityisryhmille oikeus riittävään hoivaan ja huolenpitoon.

Palveluiden hankintojen järkevyyttä ja nykyistä laajuutta kokonaisuuden kannalta tulee voida arvioida aktiivisesti, osana järkevää taloudenpitoa ja palveluiden kokonaislaadunhallintaa. Hankinnat edellä ei ole kestävä tapa järjestää palveluita vaan se miten saamme parhaiten, sekä kestävimmin nyt ja tulevaisuudessa verot siirtymään suoraan riittäviin palveluihin, tasa-arvoiseen hyvinvointiin, jotka puolestaan mahdollistavat verotulojen kertymisen jatkossakin.

Työtä ja toimeentuloa tarvitaan

 • Elinkeinotyössä katse edelleen rohkeasti laajemmalle ja tulevaisuuteen. Hyvää työtä tulee jatkaa ja koko kaupungin potentiaali kannattaa hyödyntää.
 • Kehitetään kaupunkia ekologiset ja esteettiset näkökulmat nykyistä paremmin huomioiden.
 • Hämeenlinnan tulee olla kohtuuhintainen asumiskaupunki, jossa huomioidaan verojen lisäksi muut maksut ja taksat.
 • Matkailussa ja sen kasvattamisessa on paljon potentiaalia. Työtä tämän eteen tulee jatkaa, sekä palauttaa kulttuuri ja liikunta sille kuuluvaan arvoon niin kaupunkilaisten hyvinvoinnin kuin matkailun vetovoimatekijänä. Sanomattakin on selvää miten iso etu alueemme luonto meille on.
 • Työllisyystoimista olisi hyvä saada tukea myös kaupungin omien palveluiden parempaan resurssointiin.

Ehdokassivuni puolueen vaalisivustolla.

Ymmärtämistä, välittämistä ja rohkeaa vaikuttamista voi äänestää Hämeenlinnan kaupunginvaltuustoon numerolla 231

About