Ekologinen kriisi on voitettava

On laajalti monia mahdollisuuksia luoda uutta ja ympäristön kannalta kestävää elämäntapaa. Energian eri tuotantotavat ja sen varastoinnin kehittäminen ovat keskeisessä roolissa maapallon lämpenemisen pysäyttämiseksi. Samoin myös kuluttamamme hyödykkeet. Molemmat ovat korvattavissa kestävästi, työmme, toimeentulomme ja ennen kaikkea maapallon tulevaisuus turvaten.

Meistä jokainen voi miettiä ja muuttaa kulutustottumuksiaan. Turhanpäiväisyyksien ostamisen sijasta ainakin itse olen pyrkinyt siirtämään kulutusta ns. aineettomiin hyödykkeisiin, tukien samalla hyvinvointiani ja kotimaista työllisyyttä.

Meidän yksityisten ihmisten valinnat eivät kuitenkaan riitä vielä pelastamaan maapalloa ja tehtävät ratkaisut pitää olla sellaisia, jotka tukevat ihan kaikkien arkipäivän elämää.

Tarvitaan yritysten ja yhteiskunnan keskeisten toimijoiden tukemista uuden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Suomi ympäristöasioiden mallimaaksi. Vienti vetämään ja työtä maahan.

About

You may also like...

Comments are closed.