Pää pois pensaasta Borg, Vartiainen, ynnä muut

Oikeiston, johon Juhana Vartiainenkin on selkeästi kuulunut jo pitkään, soittaa samaa levyä ja valtamedia tuttuun tapaan vastaa kovasta äänentoistosta.

Tuottavuus on monen eri tekijän summa ja sitä mahdollista hukata niin monessa kohdassa ja monella eri tavalla. En ole laskenut, mutta esimerkiksi valtionyhtiöiden työntekijöiden tuottavuuden nostaminen sellaiselle tasolle, jolla muuta heikompaa tuottavuutta maksetaan (johdon korkeat palkat yhdistettynä huonoon johtamiseen, lisäeläkkeet, bonukset , jne.), saattaa olla kovin vaikea saavuttaa. Toinen suuri ongelma maassamme on olemassa olevien resurssien kokonaan käyttämättä jättäminen. Tällä tarkoitan liian suurta määrää työttömiä, joiden tuottavuuspotentiaalia ei oikeiston talouspoliittisessa mallissa halutakkaan käyttää, koska iso työttömien reservi tekee työntekijöiden aseman heikentämisen helpommaksi.

On ilmeisen helppoa katsoa koko kuvasta vain yhtä osa-aluetta ja luoda trendikkään kovan leikkaajan kyseenalaista uskottavuutta. Ainakin niin kauan kuin seuraukset eivät ole liikaa realisoituneet. Hyvinvoinnin rapauttaminen ei lisää tuottavuutta tai talouskasvua, joka onkin uusliberalistisen talouspolitiikan suuri harhakuvitelma ja kertoo sen auttamattomasta puutteellisuudesta isomman kuvan hallinnassa.

Suurin syy sille, että Suomen vienti ei vedä on se, että meillä ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi myyviä tuotteita. Korjaantuakseen tilanne vaatii kokonaisvaltaista eri tahojen aitoa yhteistyötä, hyvinvoinnin ja osaamisen vaalimista sekä tutkimukseen ja kehittämiseen satsaamista. Kotimarkkinoillakin tulee löytää uudet ja kestävät kasvun alueet, sekä ennen kaikkea pitää huolta omasta kysynnästä työttömyyteen pureutumalla. Tarkennuksena; vähentämällä sitä.

Nyt kannattaisi edes yrittää ottaa pää pensaasta ja hahmottaa asiaan vaikuttavia tekijöitä enemmän kuin yksi. Olisimme jo paljon paremmalla tiellä, mikäli hyvinvointivaltiota olisi käytetty sille tarkoitettuun tehtävään, suurpääoman syliin ajamisen sijasta. Sen tehtävänä kun on huolehtia koko kansakunnan tulevaisuudesta ja edusta juuri niissä tilanteissa, joihin yksityinen voitontavoittelu ei vaan yksinkertaisesti yllä.

About

You may also like...

Comments are closed.